Изнајмување - Куќa / Вила

Подреди по:   цена   |   датум на објавување Подреди по цена   |   слика
Изнајмување

Издавам спрат од куќа

Куќa / Вила во Скопје, Козле

450 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 100m2

Телефон: 078 296-976

Објавен на: 21.09.2017 14:56

Контакт: Марија

Изнајмување

Zagrebska 41a

Куќa / Вила во Скопје, Козле

1 eur/месец
1 eur/m2

Површина: 1m2

Телефон:

Објавен на: 04.08.2017 13:57

Контакт: ARS Nokevaliste

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

700 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 230m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:29

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Црниче

3,000 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 550m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

1,000 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 260m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

500 eur/месец
2 eur/m2

Површина: 240m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

2,000 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 360m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Бардовци

1,000 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 240m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Капиштец

400 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 100m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Дебар маало

1,500 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 300m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталице 2

1,000 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 300m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

1,500 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 250m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Жданец

700 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 240m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Црниче

350 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 120m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Бардовци

1,400 eur/месец
7 eur/m2

Површина: 190m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

700 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 127m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

3,000 eur/месец
8 eur/m2

Површина: 360m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Страни: 1 2 3 4 наредна страна последна страна     Пронајдени се 72 записи.