Изнајмување - Куќa / Вила

Подреди по:   цена   |   датум на објавување Подреди по цена   |   слика
Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

700 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 230m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:29

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Црниче

3,000 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 550m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

1,000 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 260m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

500 eur/месец
2 eur/m2

Површина: 240m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

2,000 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 360m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Бардовци

1,000 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 240m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Капиштец

400 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 100m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Дебар маало

1,500 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 300m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталице 2

1,000 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 300m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

1,500 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 250m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Жданец

700 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 240m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Црниче

350 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 120m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Бардовци

1,400 eur/месец
7 eur/m2

Површина: 190m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

700 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 127m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

3,000 eur/месец
8 eur/m2

Површина: 360m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Бардовци

1,200 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 250m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Пржино

500 eur/месец
2 eur/m2

Површина: 250m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

600 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 120m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

2,200 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 480m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:28

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Водно

660 eur/месец
3 eur/m2

Површина: 250m2

Телефон:

Објавен на: 25.07.2017 13:27

Контакт: Светлана

Страни: 1 2 3 4 5 наредна страна последна страна     Пронајдени се 81 записи.