Изнајмување - Куќa / Вила

Подреди по:   цена   |   датум на објавување Подреди по цена   |   слика
Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

1,500 eur/месец
13 eur/m2

Површина: 120m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Жданец

800 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 130m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Жданец

850 eur/месец
7 eur/m2

Површина: 120m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Водно

350 eur/месец

Површина: 0m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

900 eur/месец
9 eur/m2

Површина: 100m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Црниче

600 eur/месец
6 eur/m2

Површина: 107m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Жданец

850 eur/месец
7 eur/m2

Површина: 120m2

Телефон:

Објавен на: 15.05.2017 15:00

Контакт: Светлана

Изнајмување

Zagrebska 41a

Куќa / Вила во Скопје, Козле

1 eur/месец
1 eur/m2

Површина: 1m2

Телефон:

Објавен на: 13.05.2017 14:27

Контакт: ARS Nokevaliste

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Драчево

1 eur/месец
0 eur/m2

Површина: 100m2

Телефон:

Објавен на: 11.05.2017 11:57

Контакт: Abc Dom

Изнајмување

CITYLIFE

Куќa / Вила во Скопје, Центар

5,000 eur/месец
11 eur/m2

Површина: 450m2

Телефон:

Објавен на: 09.05.2017 22:11

Контакт: ZLATKO

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Бардовци

1 eur/месец
0 eur/m2

Површина: 200m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:55

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Водно

700 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 130m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:55

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Тафталиџе 1

1,000 eur/месец
8 eur/m2

Површина: 130m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:55

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Дебар маало

4,000 eur/месец
7 eur/m2

Површина: 600m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:55

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Козле

1,800 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 350m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:55

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Драчево

600 eur/месец
4 eur/m2

Површина: 160m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:55

Контакт: Светлана

Изнајмување

АБЦ ДОМ

Куќa / Вила во Скопје, Населба лисиче

1,000 eur/месец
5 eur/m2

Површина: 190m2

Телефон:

Објавен на: 18.04.2017 15:54

Контакт: Светлана

Изнајмување

naum ohridski 78 pestani

Куќa / Вила во Охрид,

7 eur/месец
0 eur/m2

Површина: 200m2

Телефон: 046 285-063

Објавен на: 02.04.2017 22:23

Контакт: liljana

Страни: 1 2 наредна страна последна страна     Пронајдени се 33 записи.