Совети за купувачите

При купувањето на недвижнини секојдневно се среќаваат клиенти кои се незадоволни од извршената купопродажба. Чувството на измаменост и непријатните ситуации, може да се избегнат доколку претходно во процесот на барање на Вашиот иден имот, обрнете внимание на неколку наизглед небитни моменти, кои верувајте сите купувчи ги доживуваат и со нив се сретнуваат. Вие не сте исклучок!

 • Пред се проверете дали продавачот има важечки имотен лист  (Законски сопственик или сопственици, квадратура, право на сопственост/право на користење...)
 • Најдете добра агенција која зад себе има задоволни клиенти. Купувањето со посредство на агенција (добра агенција), ќе ви заштеди многу време, труд и непотребни нервози.
 • Следете ги Вашите чувства. Доколку нешто не ви е пријатно, понатаму само ќе станува полошо.
 • Сите прашања што ги имате поставете ги пред да го склучите договорот.
 • Не “паѓајте” на ”се ќе се среди”,  ”нема никаков проблем само Вие потпишете”. Или уште полошо, никако несмеете да исплатите 100% од цената пред да недостатоците кои сте ги забележале, не бидат комплетно одстранети.
 • Осигурајте се за квалитетот на изведбата на поправките.
 • При потпишувањето на договорот осигурајте се дека ги имате сите документи.
 • Никогаш не потпирајте се на усни договори.

 

Доколку купувате или изнајмувате стан, куќа или деловен простор проверете: 

 1. Дали сите претходни сметки се платени.
 2. Проверете ја електричната, водоводната, телефонската инсталација, како и целата друга комунална инфраструктура.
 3. Проверете ја состојбата на вратите и прозорите.
 4. Проверете го покривот, плафонот и подот.
 5. Не секогаш новата градба функционира.
 6. Доколку имотот е наместен проверете ја состојбата на мебелот.
 7. Лично уверете се дека сервисот е извршен квалитетно.