АГЕНЦИЈА СТРЕЛЕЦ БИТОЛА

 

ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ  располага со 
     Лиценца Б   за проектирање на градби од 2-ра до 5-та категорија
 
     Лиценца  Д  за надзор на градби од 2-ра до 5-та категорија
 
  ОВЛАСТУВАЊА Б   за објекти од 2-ра до 5-та категорија за изведба на објекти за надзор над изведба  за ревизија  за проектирање...
 
Настевска Снежана дипломиран градежен инженер, сопственик на ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ Битола
 
АГЕНЦИЈАТА СТРЕЛЕЦ ВРШИ ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ КУПОПРОДАЖБА НА СТАНОВИ И ДРГИ ВИДОВИ НЕДВИЖНИ ИМОТ И ЈА ИЗРАБОТУВА ЦЕЛОКУПНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТАА ЦЕЛ АГЕНЦИЈАТА ИМА ПОТРЕБА ОД НЕДВИЖНОСТИ ЗА КУПОПРОДАЖБА ИЛИ ЗАКУП, ПОСРЕДУВАМЕ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ХИПОТЕКАРНИ СТАНБЕНИ КРЕДИТИ ПРЕКУ БИЛО КОЈА БАНКА И ГИ СПРЕМА СИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕДИТОТ.
 
ПОВЕЛЕТЕ  ВО АГЕНЦИЈАТА во КОМПЛЕКС СТАРА БОЛНИЦА НА УЛ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ -25 ВО БИТОЛАОД 08.30 ДО 13.30 И ОД 17. ДО 20ч, СЕКОЈ ДЕН  ОСВЕН  САБОТА, ОД 08.-13ч


Видете ги нашите имоти