Agencija Partenon

 

Агенцијата Партенон е агенција за посредување  при 
промет со недвижен имот.
Предмет на посредувањето ни е продажба и изнајмување на:
 
Станови
Куќи
Деловни простории,канцеларии,магациски простори
 Продажба на градежно земјиште за изградба на:
индивидуални и комерцијални објекти,
стамбено деловни објекти,
хотели,
бензиски пумпи .....
во Скопје и цела Македонија, Битола, Пелистер, Гевгелија, Куманово, Охрид , Тетово......
 
 
 
Основна цел на нашето работење е на нашите клиенти да 
им понудиме потполна професионална услуга која опфаќа правна и административно техничка работа. 
Услугата на Агенцијата подразбира целокупен сервис на потенцијалните клиенти од првиот контакт, разгледување на недвижноста до склучување на главниот договор. 
Основна и единствена цел на нашата работа е се поголем
број задоволни клиенти.  


Видете ги нашите имоти