Мулти Геосервис

МУЛТИ ГЕОСЕРВИС ДООЕЛ Скопје е основана во март 2011 година, за овој период успешно работи во проблематиката на недвижностите.

Движечката сила на друштвото е младиот и посветен тим кој професионално и креативно му приоѓа на работата. Сатисфакција за тимот е  задоволството на нашите клиенти.

За сите недвижности на физички и правни лица ги нудиме следните правни и геодетски консалтинг услуги :

I    Посредување при промет и закуп на недвижности

II   Правен консалтинг

  1. Постапка до имотен лист
  2. Посредување при набавка и спроведување на документи
  3. Комплетирање на документација за оставинска постапка
  4. Комплетирање на документација за приватизација на државно земјиште
  5. Анализа на имотно-правниот статус на недвижноста (парцела, станбен или деловен објект)

 

III  Геодетски консалтинг

  1. Набавка на сите видови геодетски елаборати

 

Уверено и сигурно чекориме во успешно посредување при купување, продажба и изнајмување на станови, куќи, вили, парцели и деловни простории.

Довербата на нашите клиенти во континуитет ја претвораме во нивно задоволство.

МУЛТИ ГЕОСЕРВИС ДООЕЛ-СКОПЈЕВидете ги нашите имоти