Квалитет - Пром
 
КВАЛИТЕТ-ПРОМ е препознатливо име во областа на трговија со градежни материјали. Наша основна карактеристика по која се разликуваме од другите е целосната посветеност кон конкретните потреби и желби на нашите клиенти. Од нашата гама на материјали посебно место зазема продажба на арматурно и глатко железо од сите димензии а квалитетот е потврден со Сертификати од самите производители. Снабдувањето може да се прави во нашите два склада, а доставувањето на материјалите го вршиме со сопствени возила до Вашиот објект или склад.
 
КВАЛИТЕТ-ПРОМ со своето долгогодишно искуство во продажбата и набавката на градежни материјали е докажан на македонскиот пазар. За нашиот квалитет и посветеност кон работата доволно говори долгата референтна листа на задоволни клиенти и соработници.
 
КВАЛИТЕТ-ПРОМ секогаш сака да се усовршува и надградува, ги следи европските и светските трендови го градежништвото, па така се јавува и како Инвеститор на деловни и деловно – станбени објекти, како што може да се види на нашата веб страна (во делот Проекти).


Видете ги нашите имоти