Капитал Охрид

Агенцијата за недвижности КАПИТАЛ-ОХРИД започна со работа во октомври, 2008 г.
 
Се наоѓаме на ул. Македонски Просветители во Трговскиот центар Стара Чаршија – Амам, локал бр.128 (влез од улицата Македонски Просветители) во Охрид. локација
 
Ви нудиме голем избор на станови, апартмани, куќи, викенд куќи, деловни објекти и плацови за продажба и изнајмување како и се грижиме за целокупната административна процедура при прометот со недвижен имот.
Покрај посредување при купување, продажба и изнајмување на недвижен имот, за нашите клиенти ги нудиме и следните административни услуги:
 
- Имотен лист;
- Потврда дека недвижноста не е под Хипотека;
- Обезбедување на потврда од комуналните претпријатија за подмирени сметки
- Пред-договор и Главен договор за продажба
- Договор за изнајмување
- Договор за дар
- Постапка за приватизација
- Постапка за наследство
- Градежно-техничка документација
- Други административни услуги согласно потребите на клиентите.
 
КАПИТАЛ – Охрид е Ваш најдобар партнер. Направивте вистински избор!
Ви благодариме на Вашата доверба.
 
Со почит,
Агенција за недвижности КАПИТАЛ – Охрид
Менаџер, Наташа Спасеска


Видете ги нашите имоти