КАПИТАЛ ГРУП Недвижности - Ваш партнер за недвижности !!!

КАПИТАЛ ГРУП дооел недвижности- Скопје е специјализирана компанија за работа со недвижности и давање на консултантски услуги поврзани со недвижностите, која веќе подолг временски период успешно работи и нуди широк спектар на услуги поврзани со недвижностите на заинтересираните клиенти на подрачје на Скопје и на цела територија на Република Македонија.

Во своето работење посебно внимание и главен акцент посветуваме на соработката со компаниите-инвеститори и продажба на нивните новоизградени станови, дел.простор и др, при што имаме остварено успешна соработка со повеќе компании-инвеститори чии станови се доверени на нашата компанија за продажба како екслузивно овластена компанија за продажба.

Освен понудата на новоизградени недвижности, исто така КАПИТАЛ ГРУП дооел недвижности- Скопје, не го занемарува и работењето со постари недвижности (станови, дел.простор и слично) и во својата понуда располага со голема понуда на недвижности од оваа категорија на територија на Скопје и пошироко кои се нудат на продажба или се предмет на изнајмување.

Главна цел на нашето работење е секојдневно да ја надградуваме базата на задоволни партнери и клиенти на кои ќе им понудиме комплетна услуга поврзана со недвижностите, при што главен акцент ставаме на сигурноста и задоволството на сите страни вклучени во процесот на купопродажбата или изнајмување на конкретната недвижност.

Нашата мисија е да бидеме Ваш партнер во работењето со недвижности во Македонија, да Ви понудиме континуирано квалитетни услуги и транспарентно  работење, и  секојдневно да Ви нудиме голема и атрактивна понуда на недвижности.


Ваш сигурен партнер за недвижности 
   КАПИТАЛ ГРУП дооел
      н е д в и ж н о с т и
www.capitalgroup.com.mk


PictureВидете ги нашите имоти