Еспера Нед

ЕспераНед

Имаме најдобро решение за Вашите недвижности

Агенцијата ЕспераНед е новоотворена агенција за недвижности со амбициозен пораст на понудата и побарувачката.
Посредуваме при продажба и изнајмување на секаков вид недвижности.
Од неодамна отпочнавме и со сервисирање (реновирање) на недвижности.
Почетни услуги кои ги нудиме се:
1. Молеро-фарбарски услуги;
2. Стругање и лакирање пархет...
3. Рушење ѕидови;
4. Лупење и отстранување плочки...
Еластично се прилагодуваме на Вашите потреби и барања.
Информации:

Агенција за недвижности Еспера Нед ДООЕЛ

ул.Панче Караѓозов бр.34, Штип

078/257-256

078/396-433

е-маил: esperaned@gmail.com

facebook: EsperaNedВидете ги нашите имоти